TỪ TIẾNG ANH CHỈ TÍNH CÁCH

  -  

“TIMMY hướng đến kim chỉ nam xây dừng một công tác huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế thích hợp cho tất cả những người đi làm với gần như nội dung và tài năng giáp cùng với môi trường văn phòng. Tiếp cận vụ việc theo phương thức “Learning-By-Doing” nhằm học viên có thể vận dụng vào công việc thực tiễn ngay sau mỗi buổi học.”

Đăng cam kết ngay


Bạn đang xem: Từ tiếng anh chỉ tính cách


*Xem thêm: Cách Xào Rau Muống Xào Tỏi Ngon, Xanh Giòn Có Cách Làm Đơn Giản

*

*Xem thêm: Ngân Hàng Vietinbank Là Ngân Hàng Gì ? Thông Tin Đầy Đủ Về Vietinbank?

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui tươi, hớn hsinh sống, tươi mỉm cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể ưng ý nghi, hoàn toàn có thể ưa thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: dễ thương và đáng yêu, đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: gần gũi, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền đức hòa, vơi dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave sầu /breɪv/: gan dạ, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài tía, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bát ngát, ko bờ bến

Bright /braɪt/: tuyệt vời, lý tưởng, nkhô nóng trí, tự tin, bùng cháy rực rỡ, sáng ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: hấp dẫn, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: tthấp con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative sầu /kəʊˈɒpərətɪv/: gồm niềm tin phù hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative sầu /kriˈeɪtɪv/: sáng sủa tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: táo khuyết bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lớn lượng, hào pngóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: nhân từ, nữ tính, nhẹ nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, xuất sắc, đảm đương, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: xuất xắc đẹp, đẹp đẽ, tuyệt vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: bình thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, rún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: có trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bình, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: chăm chỉ, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, vì chưng bản năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: hiền đức, khoan dung

Modern /’mɔdən/: văn minh, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: nkhiến thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu thương nước

Polite /pəˈlaɪt/: kế hoạch thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: có trách rưới nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thạo, khéo léo

Smart /smɑːt/: tự tín, gọn gàng gàng

Soft /’sɒfti/: Dịu dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Svào /strɒŋ/: khỏe mạnh mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: mong mỏi manh, dễ bị tổn định thương

Weak /wiːk/: yếu ớt đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: trực tiếp thắn, ko che bít, ko giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: kín đáo đáo, nặng nề sát, ko tháo dỡ mở

Cold /kould/: rét mướt lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng về trong, nhút ít nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: solo thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: im lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút ít nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm bốn, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: đọc biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: yêu thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: lành mạnh và tích cực, nkhô nóng nhứa, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: thoải mái, đáng yêu, vui mừng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive sầu /ə’gresiv/: túa vát, xông xới, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, thông minh, tỉnh giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi kéo, cám dỗ, có duim, làm say đắm, làm vẹo vọ lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm cho phúc, hay thao tác làm việc thiện nay, từ trung khu, thương thơm bạn, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: giỏi, nhân từ, vơi hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thành thục, giỏi, gồm khả năng

Carekhông tính phí /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: Hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: nhiệt độ tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: Nhiệt tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: thoáng rộng, rộng lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: Cởi mở, phóng khoáng, pchờ khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: Cởi msinh hoạt, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tốt giúp đỡ

Kind /kaind/ : Tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: toá vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: sáng sủa, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, trẻ khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, linh động, lanh lợi

Tính tự chỉ tính phương pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: tự kiêu, sang chảnh và kiêu sa, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: hay chỉ thị fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: trường đoản cú phú, kiêu kỳ, tự phụ từ bỏ đại

Haughty /’hɔ:ti/: tự cao, ngạo nghễ

Vain /vein/: sang chảnh và kiêu sa, trường đoản cú phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tđam mê vọng

Angry /’æηgri/: khó tính, khó chịu, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinc trẻ ranh, quái đản, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: hổ thẹn, hổ thứa hẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, ttê mê lam

Awful /’ɔ:ful/: khôn xiết khó chịu, khó tính vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: tốt gắt, xấu tính, dễ nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: ti tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ đọng, tục tĩu, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): láo xược, lếu xược

Careless /’keəlis/: lơ là, sơ ý, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên loạn, gàn xuẩn

Cross /krɔs/: bực bản thân, gắt gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thông tục, thô lỗ, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: quỷ quyệt, ranh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn trung ương, tàn ác, gồm tiết lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: dềnh dàng về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: giỏi hoài nghi,tốt chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, chế giễu cợt