Rule Of Thumb Là Gì

  -  
Qui tắc may rủi (tiếng Anh: Rule of thumb) là công thức hay phương pháp đơn giản mà các tác nhân kinh tế sử dụng để ra quyết định nhằm đưa ra giải pháp chính xác đến mức chấp nhận được khi phải giải quyết một vấn đề.

Bạn đang xem: Rule of thumb là gìQui tắc may rủi(Rule of thumb)

Định nghĩa

Qui tắc may rủi trong tiếng Anh là Rule of thumb. Qui tắc may rủi hay còn gọi là qui tắc kinh nghiệm hay qui tắc ngón tay cái.

Qui tắc may rủilà công thức hay phương pháp đơn giản mà các tác nhân kinh tế sử dụng để ra quyết định nhằmđưa ra giải pháp chính xác đến mức chấp nhận đượckhi phải giải quyết một vấn đề.

Ý nghĩa

- Trong điều kiện thông tin không hoàn hảo và tồn tại tính bất định, người ta không thể tránh được qui tắc này.

- Ví dụ khi không có đủ thông tin về chi phí, doanh thu hoặc việc thu nhập thông tin quá tốn kém và không kịp thời, người ta có thể định giá bằng cách cộng thêm một mức thặng số nhất đinh vào chi phí, cho dù cách làm này không phải là quyết định tối ưu.

- Qui tắc may rủi là hướng dẫn cung cấp lời khuyên đơn giản về một chủ đề cụ thể. Đó là qui tắc đưa ra các hướng dẫn thực tế để hoàn thành hoặc tiếp cận một nhiệm vụ nhất định. Thông thường, các qui tắc may rủi phát triển như là kết quả của thực tiễn và kinh nghiệm hơn là từ nghiên cứu khoa học hoặc lí thuyết.

Hiểu về qui tắc may rủi

- Các nhà đầu tư có thể quen thuộc với nhiều qui tắc tài chính dựa theo kinh nghiệm nhằm giúp các cá nhân học hỏi, ghi nhớ và áp dụng các hướng dẫn tài chính. Qui tắc may rủi đưa ra phương pháp và qui trình nhằm tiết kiệm, đầu tư, mua nhà và lập kế hoạch cho nghỉ hưu.

Xem thêm: 3 Cách Điều Trị Đau Khớp Gối Uống Thuốc Gì, 5 Cây Thuốc Giảm Đau Tốt Nhất

- Mặc dù qui tắc may rủi có thể phù hợp với nhiều đối tượng, nhưng nó có thể không áp dụng chung cho mọi đối tượng và áp dụng riêng cho từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ

Có một số qui tắc may rủi cung cấp hướng dẫn cho các nhà đầu tư, bao gồm các qui tắc sau:

- Luôn tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập mang về nhà khi nghỉ hưu.

- Sử dụng ít nhất năm lần tổng lương để mua bảo hiểm nhân thọ.

- Trả hết các khoản thanh toán thẻ tín dụng có lãi suất cao nhất.

- Thị trường chứng khoán có lợi nhuận trung bình dài hạn là 10%.

- Tuổi của bạn đại diện cho tỉ lệ phần trăm trái phiếu bạn nên có trong danh mục đầu tư của bạn.

Xem thêm: Trong Phong Thủy Tuổi Ngọ Hợp Màu Gì Năm 2021, Tuổi Ngọ Hợp Với Màu Gì

- Lấy 100 trừ đi tuổi của bạn, con số kết quả đại diện cho tỉ lệ phần trăm cổ phiếu bạn nên có trong danh mục đầu tư của mình.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Investopedia)