Put down nghĩa là gì

  -  
to lớn put an object that you are holding onto the floor or onkhổng lồ another surface, or to lớn stop carrying someone:


Bạn đang xem: Put down nghĩa là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự nhacaiaz.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


to lớn write someone"s name on a menu or document, usually in order to lớn include that person in an sự kiện or activity:
*

the sport or activity of moving on ice, wearing ice skates (= boots with thin metal bars attached khổng lồ the bottoms)

Về câu hỏi này
*

*

*Xem thêm: Cách Khóa Dòng Thời Gian Trên Facebook, Hướng Dẫn Cách Ẩn Dòng Thời Gian Trên Facebook

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập nhacaiaz.com English nhacaiaz.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Những Điều Cần Lưu Ý Khi Ăn Trứng Vịt Lộn Có Tác Dụng Gì, Những Điều Cần Lưu Ý Khi Ăn Trứng Vịt Lộn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message