Go In For Là Gì

  -  
present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/


Bạn đang xem: Go in for là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú nhacaiaz.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tín.


*

lớn agree with and give sầu encouragement khổng lồ someone or something because you want hyên ổn, her, or it to succeed

Về vấn đề này
*

*

*Xem thêm: Triệu Chứng Bệnh Cường Giáp Là Gì, Bệnh Có Di Truyền Không

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nhacaiaz.com English nhacaiaz.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Các Hình Trong Toán Học, Cách Tính Chu Vi Tất Cả Các Hình Trong Toán Học

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語