Gái gú nghĩa là gì

  -  

1. (Danh) Xương. ◎Như: “kiên gần kề cốt” 肩胛骨 xương bẫy vai, “tỏa cốt” 鎖骨 xương đòn (quai xanh), “quăng cốt” 肱骨 xương cánh tay, “cân cốt” 筋骨 gân với xương.2. (Danh) Chỉ xác chết, thi cốt. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Bích thảo nhiều tình oanh chiến cốt” 碧草多情縈戰骨 (Cảm prúc 感賦) Cỏ biếc nặng trĩu tình quấn quanh xác lính bị tiêu diệt trận. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đụn tử cốt” 朱門酒肉臭, 路有凍死骨 (Tự kinh phó Phụng Tiên thị xã vịnh hoài 自京赴奉先縣詠懷) Cửa son rượu giết mổ ôi, Ngoài mặt đường tín đồ chết cóng.3. (Danh) Thân bản thân, khu vực thể. ◇Tống Liêm 宋濂: “Thì binh hậu tuế cơ, Dân cốt bất tương bảo” 時兵後歲饑, 民骨不相保 (Đỗ Hoàn Tiểu truyện 杜環小傳).4. (Danh) Chỉ thịt của vật nuôi dùng để cúng tế. § Tức là gần như nhỏ “sinh” 牲. ◇Lễ Kí 禮記: “Phàm vi trngơi nghỉ mang, dĩ cốt vi công ty. Cốt hữu quý nhân thể. Ân nhân quý bễ, Chu nhân quý kiên” 凡為俎者, 以骨為主. 骨有貴賤. 殷人貴髀, 周人貴肩 (Tế thống 祭統).5. (Danh) Khung, nan, cốt. ◎Như: “phiến cốt” 扇骨 nan quạt, “cương cốt tdiệt nê” 鋼骨水泥 xi-măng cốt sắt.6. (Danh) Chỉ thành phần đa số.7. (Danh) Rễ cây. ◇Quản Tử 管子: “Phong sinh mộc dữ cốt” 風生木與骨 (Tứ đọng thì 四時).8. (Danh) Phẩm hóa học, đặc điểm. ◇Lí Ngư 李漁: “Cụ tùng bá bỏ ra cốt, hiệp đào lí chi tư” 具松柏之骨, 挾桃李之姿 (Nhàn tình ngẫu kí 閑情偶寄, Chủng thực 種植, Mộc bổn 木本).9. (Danh) Chỉ thiệt hóa học, chiếc lẽ thật phía bên trong. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Cố thử sự chánh diệc vị khả tri, ngã nghi vớ cốt nô nhi phu công ty, kì trạng dữ chiến khu vực đồng” 顧此事正亦未可知, 我疑必骨奴而膚主, 其狀與戰區同 (Tlỗi tín tập 書信集, Trí đài tĩnh nông 致臺靜農).10. (Danh) Chỉ khí hóa học.


Bạn đang xem: Gái gú nghĩa là gì


Xem thêm: Nam Sinh Năm 1997 Mệnh Gì ? Tuổi Đinh Sửu Hợp Màu Nào? 1997 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1997

◇Tấn Thỏng 晉書: “Thử nhãn hữu kì cốt, khả thí sử đề” 此兒有奇骨, 可試使啼 (Hoàn Ôn truyện 桓溫傳).11. (Danh) Chỉ bổn tính, tính phương pháp. ◎Như: “ngạo cốt” 傲骨 phong cách sang chảnh và kiêu sa, “phong cốt” 風骨 tính biện pháp.12. (Danh) Chỉ tinh thần, trung tâm ý. ◇Giang Yêm 江淹: “Sử nhân ý chiếm thần hãi, vai trung phong tách cốt kinh” 使人意奪神駭, 心折骨驚 (Biệt phú 別賦).13. (Danh) Chỉ nét chữ cứng cỏi hùng bạo gan. ◇Tô Thức 蘇軾: “Đông Pha bình thì tác trường đoản cú, cốt sinh nhục, nhục một cốt, vị hay tác demo sấu diệu dã” 東坡平時作字, 骨撐肉, 肉沒骨, 未嘗作此瘦玅也 (Đề tự tác từ bỏ 題自作字).14. (Danh) Chỉ con đường hướng cùng khí thay của thơ văn uống. ◇Vnạp năng lượng trung khu điêu long 文心雕龍: “Cố luyện ư cốt trả, tích từ bỏ vớ tinh” 故練於骨者, 析辭必精 (Phong cốt 風骨).15. (Danh) Tỉ dụ lòng lòng sâu sát. ◇Vương Sung 王充: “Dĩ vi tích cổ bỏ ra sự, sngơi nghỉ ngôn cận thị, tín bỏ ra nhập cốt, bất khả tự giải” 以為昔古之事, 所言近是, 信之入骨, 不可自解 (Luận hành 論衡, Tự kỉ 自紀).16. (Danh) Tỉ dụ (vào lời nói) ngụ ý bất mãn, chế giễu… ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Lí Ngọc Đình ám muội bạch tha môn đích thoại trung hữu cốt” 李玉亭不明白他們的話中有骨 (Tí dạ 子夜, Cửu).17. (Danh) Khắc (thời giờ). § Dịch âm giờ đồng hồ Anh: quarter. ◇Khang Hữu Vi 康有為: “Âu nhân ư tuyệt nhất thì chi trung, phân tđọng cốt, từng cốt tam từ, diệc đồng ư thì số” 歐人於一時之中, 分四骨, 每骨三字, 亦同於時數 (Đại đồng tlỗi 大衕書, Ất cỗ đệ tđọng chương thơm 乙部第四章).18. (Danh) Họ “Cốt”.19. (Danh) Tức “cốt phẩm chế” 骨品製. § Chế độ của tộc Tân La 新羅 thời trước, dựa trên huyết hệ phân loại đẳng cấp (hoàng gia, quý tộc…).20. (Giới) Vẫn cứ đọng, vẫn lại. § Dùng như: “hoàn” 還, “nhưng mà nhiên” 仍然. ◇Lí Lai Lão 李萊老: “Tú áp thùy liêm, cốt hữu hứa hẹn nhiều hàn tại” 繡壓垂簾, 骨有許多寒在 (Quyện tầm phương thơm 倦尋芳, Từ 詞).


Đang xem: Gú là gì

• Bất phó thập di chiêu – 不赴拾遺召 (Phí Quan Khanh)• Biệt Sái thập tứ trước tác – 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ)• Hàn vũ triêu hành thị viên trúc – 寒雨朝行視園樹 (Đỗ Phủ)• Hiệp khách hàng hành – 俠客行 (Lý Bạch)• Hoà phiên – 和蕃 (Nhung Dục)• Quá Hoành Sơn – 過橫山 (Vũ Phạm Khải)• Tần trung dìm kỳ 03 – Thương thơm trạch – 秦中吟其三-傷宅 (Bạch Cư Dị)• Thứ đọng vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 3 – 次韻孔毅甫久旱已而甚雨其三 (Tô Thức)• Vương Lãng Châu diên phụng thù thập độc nhất vô nhị cữu “Tích biệt” bỏ ra tác – 王閬州筵奉酬十一舅惜別之作 (Đỗ Phủ)• Ỷ la mùi hương – 綺羅香 (Đào Tấn)鶻
Xem thêm: Cách Làm Tạ Tay Bằng Xi Măng, Thể Hình Nam Chia Sẻ Kinh Nghiệm Đúc Tạ Xi Măng

U+9DBB, tổng 20 đường nét, bộ niǎo 鳥 + 9 nétphồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “cốt cưu” 鶻鳩.2. (Danh) Một loại chyên ổn giảm, tính tàn bạo, bạn săn bắn thường xuyên luyện đến thuần nhằm bắt chlặng, thỏ. ◇Tư Mã Quang 司馬光: “Cốt sí băng đằng lai cửu tiêu, Thố mệnh bách trách rưới vô ssinh hoạt đào” 鶻翅崩騰來九霄, 兔命迫窄無所逃 (Cùng thố dao 窮兔謠, Chi nhất).3. (Danh) § Xem “hồi cốt” 回鶻.4. § Một âm là “hoạt”.


• Đề Cao Phòng Sơn dạ đánh đồ vật, vị Giang Chiết hành tỉnh chiếu ma Lý công lược tác – 題高房山夜山圖為江浙行省照磨李公略作 (Chu Mật)• Hậu Xích Bích phú – 後赤壁賦 (Tô Thức)• Hí tác Hoa kkhô nóng ca – 戲作花卿歌 (Đỗ Phủ)• Hoạ cốt hành – 畫鶻行 (Đỗ Phủ)• Hân oán khê sa – 浣溪沙 (Khương thơm Quỳ)• Ký Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, Ba Châu Nghiêm bát sứ quân lưỡng các lão ngũ thập vận – 寄岳州賈司馬六丈、巴州嚴八使君兩閣老五十韻 (Đỗ Phủ)• Lạc hoa – 落花 (Hách Kinh)• Lạp nhật du Cô tô bỏng Huệ Cần, Huệ Tư nhị tăng – 臘日遊孤山訪惠勤惠思二僧 (Tô Thức)• Tống suất lấp Trình lục sự trả hương – 送率府程錄事還鄉 (Đỗ Phủ)• Triêu kỳ 1 – 朝其一 (Đỗ Phủ)