Duck tiếng anh là gì

  -  
In that setting, modernization theorists, precisely because they stood for the swiftest và most influential currents of the liberal tradition, were sitting ducks.


Bạn đang xem: Duck tiếng anh là gì

Students understood all this and acted upon it by constantly ducking classes or, worse, disrupting them.
Các cách nhìn của các ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên nhacaiaz.com nhacaiaz.com hoặc của nhacaiaz.com University Press tốt của các công ty cấp giấy phép.
*

the situation of two or more people working together lớn create or achieve sầu the same thing

Về Việc này
*

*Xem thêm: Check It Out Là Gì - To Check Something Out: Thử 1 Cái Gì Đấy

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nhacaiaz.com English nhacaiaz.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Thông Báo Facebook Trên Chrome, Thông Báo Facebook

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message