Để tạo một báo cáo cần trả lời các câu hỏi gì

  -  
a. Khái niệm

Báo cáo làhình thức tương thích nhất khi phải tổng hòa hợp, trình bày cùng in dữ liệu theo khuôn dạng.

Bạn đang xem: để tạo một báo cáo cần trả lời các câu hỏi gì

b. Chức năng của báo cáo

Báo cáo hay được áp dụng để:

- Thể hiện được sự so sánh và tổng vừa lòng công bố từ bỏ các nhóm dữ liệu;

- Trình bày nội dung văn uống bản theo chủng loại phép tắc.

c. Chuẩn bị tạo nên báo cáo

- Để sản xuất một report, buộc phải vấn đáp các câu hỏi:

+ Báo cáo được tạo nên nhằm kết xuất công bố gì?

+ Dữ liệu được đem từ bỏ đâu?

+ Dữ liệu được đội như thế nào?

- Để làm việc với report, chọn Reports vào bảng chọn đối tượng người dùng (hình 1):

*

Hình 1.Trang báo cáo vào cửa sổ CSDL

- Các phương pháp để chế tạo ra báo cáo:

+ Dùng thuật sĩ.

+ Tự xây dựng.

Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Lang Beng Hiệu Quả Nhất, Cách Chữa Bệnh Lang Ben Hiệu Quả Nhất

+ Kết vừa lòng cả nhị bí quyết.


2.Cách tạo thành báo cáo bằng thuật sĩ


Ví dụ:Từ bảng HOC-SINH, mang thông tin tự bố trường Ten,To, Toan cùng gộp nhóm theo từng tổ nhằm tính điểm mức độ vừa phải môn Tân oán của toàn bộ chúng ta trong tổ.

*

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

*

Hình 1. Báo cáo điểm vừa đủ môn Toán

Cách 1. Msinh hoạt đối tượng người tiêu dùng báo cáo

- Trong cửa sổ DataBase, nháy chọn đối tượng Report

- Nháy đúp con chuột vào Create report by using Wizard

*

Hình 2. Mngơi nghỉ đối tượng người dùng báo cáo

Bước 2. Chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Trong mục Tables/Queries lựa chọn bảng HOC-SINH

*

Hình 3. Chọn bảng hoặc mẫu mã hỏi

Cách 3.Chọn trường buộc phải gửi vào báo cáo

Nháy đúp con chuột vào tên trường: To, Ten, Toan nghỉ ngơi mục Available Fields. Nháy Next.

Xem thêm: Những Cách Làm Hoa Giả Bằng Giấy Đẹp Nhất, Những Cách Làm Hoa Hồng Bằng Giấy Đẹp Nhất

*

Hình 4. Chọn ngôi trường cần đưa vào báo cáo

Cách 4.Chọn trường để gộp nhóm

Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút ít lệnh

*

*

Hình 5. Chọn trường để gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để bố trí các phiên bản ghi

Chọn ngôi trường Ten bằng cách nháy mũi thương hiệu mặt phải ô 1

*

Hình 6.Chọn trường để thu xếp các phiên bản ghi

Cách 6.Tính trung bình cộng

- Nháy Summary Options…

- Đánh dấu vào Avg

- Nháy OK. Nháy Next

*

Hình 7. Tính vừa đủ cộng

Cách 7.Chọn bí quyết sắp xếp báo cáo

*

Hình 8.Chọn giải pháp bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn vẻ bên ngoài trình diễn báo cáo

- Nháy Next

*

Hình 9.Chọn giao diện trình diễn báo cáo

Bước 9. Đặt tên với dứt Việc sản xuất báo cáo

- Nhập thương hiệu của báo cáo: Diem TB Mon Toan

- NháyFinish

*

Hình 10.Đặt thương hiệu và kết thúc việc sinh sản báo cáo

Câu 1

Báo cáo có ưu thế gì so với các đối tượng người sử dụng khác?

Gợi ý trả lời:

Trình bày được văn bản theo văn uống bản nguyên tắc.

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo sau đây và đến biết: Báo cáo được tạo nên nhằm kết xuất thông báo gì?

*

Gợi ý trả lời:

Báo cáo bên trên được tạo thành để kết xuất thông báo số học viên phái nam và số học viên nữ

Câu 3

Tạo báo cáo tiến hành thưởng thức sau: Cho biết điểm môn Tin cao nhất của từng tổ