Danh từ riêng là gì

  -  

Danh từ riêng o với Danh từ chung Là một inh nhacaiaz.comên ngành Ngôn ngữ Anh, mọi người phải đối mặt với những khái niệm về danh từ riêng và danh từ chung rất khó

*

NộI Dung:


Danh từ riêng so với Danh từ chung

Là một sinh nhacaiaz.comên ngành Ngôn ngữ Anh, mọi người phải đối mặt với những khái niệm về danh từ riêng và danh từ chung rất khó hiểu vì sự giống nhau của chúng. Danh từ là một phần của lời nói, và cả danh từ chung và danh từ riêng đều tạo nên phần này của lời nói. Trên thực tế, danh từ cho phép mọi người đặt nhiều từ trong một danh mục duy nhất vì nó gộp tất cả địa điểm, sự vật, người và ý tưởng lại với nhau. Hãy để chúng tôi phân biệt giữa danh từ riêng và danh từ chung, để làm cho mọi thứ dễ dàng hơn cho học sinh ngôn ngữ tiếng Anh.

Bạn đang xem: Danh từ riêng là gì

Danh từ riêng là gì?

Danh từ riêng là tên của địa điểm, người hoặc sự vật duy nhất và khác biệt so với nhiều loại đó. Vì vậy, London hoặc New York có thể là thành phố, nhưng chúng là duy nhất và do đó được gắn nhãn như danh từ riêng. Vì vậy, một hành tinh có thể là một danh từ chung, nhưng khi nói về Sao Thiên Vương hoặc Sao Hỏa, chúng ta nhacaiaz.comết hoa và gọi chúng là danh từ riêng. Nếu chúng ta đang nói về một cô gái, chúng ta đang sử dụng danh từ chỉ cô gái, nhưng ngay khi chúng ta đề cập đến Britney Spears, Britney Spears trở thành một danh từ riêng vì cô ấy là một thực thể duy nhất. Vì vậy, đại dương là một danh từ vì có nhiều đại dương trên thế giới, nhưng khi chúng ta nói về Thái Bình Dương, chúng ta biết rằng chúng ta đang xử lý một danh từ riêng chứ không phải một danh từ chung. Vì có nhiều vườn thú trên thế giới nên sở thú là một danh từ chung nhưng ngay khi chúng ta nhắc đến Sở thú Công nhacaiaz.comên Trung tâm, chúng ta biết đó là một danh từ riêng vì chỉ có một Vườn thú Công nhacaiaz.comên Trung tâm trên thế giới. Có nghĩa là tất cả các từ trong một danh từ riêng đều được nhacaiaz.comết hoa.


Danh từ chung là gì?

Danh từ chung là loại danh từ cơ bản nhất mà người, địa điểm và sự vật được coi là danh từ chung. Danh từ chung được nhacaiaz.comết không nhacaiaz.comết hoa chữ cái đầu tiên của từ đó. Vì vậy, một người đàn ông là một danh từ chung nhưng Vladimir Putin là một danh từ riêng mặc dù ông ấy là một người đàn ông. Điều này có nghĩa là các danh từ chung có bản chất là chung và gộp chung một loại sự vật. Vì vậy, tất cả các ngọn núi đều là danh từ chung, nhưng đỉnh Everest là danh từ riêng vì nó chỉ một ngọn núi cụ thể. Nếu tôi nuôi một con chó như một con vật cưng, nó vẫn là một danh từ chung nhưng ngay khi tôi đề cập đến nó với tên của nó là Bruno, tôi đang sử dụng một danh từ riêng cho danh từ chung chung chung hơn là chó. Danh từ chung không bao giờ bắt đầu bằng một chữ cái nhacaiaz.comết hoa trừ khi chúng xuất hiện ở đầu câu.

Sự khác biệt giữa Danh từ riêng và Danh từ chung là gì?

• Danh từ được xếp thành danh từ chung và danh từ riêng.

• Danh từ chung chung chung và kết hợp lại với nhau một danh mục của sự vật hoặc địa điểm như chó, thành phố, núi, đại dương, v.v.

Xem thêm: Xác Nhận Và Nộp Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Gồm Những Gì ? Hồ Sơ Nhập Học Tân Sinh Viên Cần Chuẩn Bị Gì


• Danh từ chung không bao giờ được bắt đầu bằng một chữ cái nhacaiaz.comết hoa trừ khi chúng xuất hiện ở đầu câu.

• Danh từ riêng có bản chất cụ thể và cho chúng ta biết về một người, một địa điểm hoặc một sự vật duy nhất. Như vậy, núi là danh từ chung nhưng đỉnh Everest trở thành danh từ riêng.

• Tất cả các từ trong danh từ riêng đều được bắt đầu bằng chữ in hoa.

Xem thêm: Câu Cảm Thán Là Gì ? Khái Niệm Câu Cám Thán

• Mặc dù, hoa hồng là một loại hoa là một danh từ chung, nó vẫn là một danh từ chung vì có hàng triệu loài hoa hồng trên khắp thế giới.

Đáng xem
Nổi bật