Cách Viết Sơ Đồ Tư Duy

  -  

Làm rứa làm sao nhằm bạn cũng có thể liên kết các ý tưởng, trình bày những quan hệ thân những phần với nhau, cùng không ngừng mở rộng những ý tưởng?

Các sơ đồ vật tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ vật tư duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là vấn đề bắt đầu nhằm tạo thành một sơ vật dụng bốn duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến tạo cơ mà các bạn chọn đề nghị dựa vào vào báo cáo bạn có nhu cầu hình dung với mục tiêu của sơ đồ vật tứ duy của chúng ta.

Điều đặc biệt tuyệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của chúng ta Lúc chế tác sơ thứ tư duy:

Họ buộc phải thông tin gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó rất cần phải cụ thể tới mức nào?Quý Khách hoàn toàn có thể làm những gì nhằm sơ vật dụng tứ duy của khách hàng cuốn hút hơn?