CÁCH THÀNH LẬP TỪ LOẠI TRONG TIẾNG ANH

  -  

Tiếng Anh bao gồm hiện tượng lạ biến đổi thanh nhàn một số loại này quý phái một số loại khác, ví dụ như từ bỏ cồn trường đoản cú sang danh tự, trường đoản cú danh từ bỏ lịch sự tính từ,… Nếu phát âm được cách thức đổi khác của từ thì đây là một cách thức hết sức có ích để học tập từ vựng. Muốn nắn hiểu rõ hơn thế thì quan sát và theo dõi bảng Cách biến đổi trường đoản cú loại vào Tiếng Anh nhé!

*
Tính từ
Adj endingsExamples
l. – entindependent, sufficient, absent, ancient, apparent, ardent
2. – antarrogant, expectant, important, significant, abundant, ignorant, brilliant
3. – fulbeautiful, graceful, powerful, grateful, forgetful, doubtful
4. – lessdoubtless, fearless, powerless, countless, careless, helpless
5. – iccivic, classic, historic, artistic, economic
6. – iveauthoritative sầu, demonstrative sầu, passive sầu, comparative, possessive sầu, native
7. – ousdangerous, glorious, murderous, viscous, ferocious, hilarious
8. – ablecharitable, separable, bearable, reliable, comfortable, suitable
9. – ibleaudible, edible, horrible, terrible
10. – alcentral, general, oral, tropical, economical
ll. – orymandatory, compulsory, predatory, satisfactory
12. – aryarbitrary, budgetary, contrary, primary, temporary, necessary
13. – yangry, happy, icy, messy, milky, tidy, chilly, slippery, rainy
14. – lyfriendly, lovely, lively, daily, manly, beastly, cowardly, queenly, rascally
15. – atetemperate, accurate, considerate, immediate, literate
16. – ishfoolish, childish, bookish, feverish, reddish

2.3. Verb endings (Dấu hiệu nhận thấy cồn từ)


*
Động từ bỏ vào giờ Anh
Verb endingsExamples
l. – en/en-listen, happen, strengthen, lengthen, shorten, soften, widen,
entrust, enslave, enlarge, encourage, enable, enrich
2. – ateassassinate, associate, fascinate, separate, vaccinate, evacuate
3. – izeidolize, apologize, sympathize, authorize, fertilize
4. – ifysatisfy, solidify, horrify

2.4. Adverb endings (Dấu hiệu nhận ra trạng từ)


Trạng từ bỏ vào giờ Anh


Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

2. Cách Thành lập và hoạt động danh từ

1.1 Thành lập và hoạt động danh từ bỏ bằng cách thêm hậu tố vào sau cùng đụng từ

Cách thành lậpVí dụ
Verb + -tion/-ationprevent => preventionintroduce => introductioninvent => inventionconserve => conservationadmire => admiration
Verb + -mentdevelop => developmentachieve => achievementemploy => emloymentdisappoint => disappointmentimprove => improvement
Verb + -er/-ordrive => driverteach => teacheredit => editorinstruct => instructordry => dryercook => cooker
Verb + -ar/-ant/-eebeg => beggarassist => assitantexamine => examineelie => liaremploy => employee
Verb + -ence/-anceexist => existancediffer => differenceattover => attendanceappear => appearance
Verb + -ingteach => teachingbuild => buildingunderstand => understanding
Verb + ageuse => usagedrain => drainage

Ví dụ: Cho dạng đúng của những từ bỏ vào ngoặc để điền vào chỗ trống

Detroit is renowned for the _____ production_____ of cars. (produce)

Trong câu có mạo trường đoản cú xác minh “the” bắt buộc nên điền một danh từ

Đáp án là: production

Dịch: Detroit khôn cùng nổi tiếng về bài toán thêm vào xe hơi.

Bạn đang xem: Cách thành lập từ loại trong tiếng anh

1.2 Thành lập danh trường đoản cú bằng phương pháp thêm hậu tố vào tính từ

Cách thành lậpVí dụ
Adjective + -itypossible => possibilityreal => realitynational => nationalityspecial => speciality
Adjective + -ismracial => racialismcommon => communismsocial => socialismfeudal => feudalismsurreal => surrealism
Adjective sầu + -nessrich => richnesshappy => happinesssad => sadnesswilling => willingness

2. Cách thành lập tính từ

2.1 thành lập tính từ đối kháng tự danh từ

Cách thành lậpVí dụ
Noun + -yrain => rainywind => windysun => sunny
Noun + -lyday => dailyman => manlyfriend => friendly
Noun + -fulcare => carefulbeauty => beautifulharm => harmful
Noun + -lesscare => carelessharm => harmlesstrang chính => homeless
Noun + engold => goldenwool => woolenwood => wooden
Noun + ishbook => bookishgirl => girlishchild => childish
Noun + oushumour => humourousdanger => dangerous

2.2 Ra đời tính trường đoản cú ghnghiền trường đoản cú danh từ

Cách thành lậpVí dụ
Noun + adjectivesnow-white face the oil-rich country
Noun + participlehorse-drawn carta heart-breaking story
Noun + noun-edtile-roofed house

3. Cách ra đời trạng từ

Công thức: Adj + ly = Adv

Ex: quichồng → quickly

slow → slowly

beautiful → beautifully

final → finally

immediate → immediately

Lưu ý:

các tính tự tận thuộc bằng able/ible thì vứt e sinh sống cuối với thêm y:

Ex: capable → capably

probable → probably

possible → possibly

âm cuối y đổi thành i:

Ex: happy → happily

easy → easily

lucky → luckily

Những ngôi trường vừa lòng ngoại lệ:Friendly (adj): là tính trường đoản cú cùng không tồn tại hình thức trạng trường đoản cú. Để bao gồm trạng tự tương tự như, ta rất có thể sử dụng nhiều trạng từ bỏ in a friendly way.

Ex: He is friendly.

He greeted me in a friendly way.

Hard vừa là tính từ vừa là trạng từ:

Ex: The exercise is pretty hard. (hard = difficult).

Xem thêm: Top 18 Cách Tìm Đá Lửa Trong Minecraft Mới Nhất 2021, Cách Làm Lửa Trại Trong Minecraft

She works hard. (hard: adv) = She is a hard-working worker. (hard: adj)

Late: vừa là tính tự vừa là trạng từ:

Ex: He was late. (adj)

He came late. (adv)

Một số trường đoản cú khác vừa là adj, vừa là adv: early, well, fast, high

Ex: – I’m very well today. (adj)

She learns very well. (adv)

– This table is high. (adj)

The plane flies high.

– early train (adj)/get up early (adv)

highly cũng chính là trạng trường đoản cú nhưng nghĩa không giống cùng với high (adv).

Ex: The plane flies high.

He is highly paid. = He is a highly-paid employee

4. Một số trường hợp nước ngoài lệ

Friendlylà tính từ không tồn tại hiệ tượng trạng trường đoản cú.Để có trạng tự tương tự như, ta hoàn toàn có thể sử dụng nhiều trạng từ in a friendly wayVí dụ:He is friendlyHe greeted me in a friendly way.

Xem thêm: Sinh Năm 1979 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1979, Hợp Mệnh Nào

Latevừa là tính từ vừa là trạng từVí dụ:He was late (adj)He came late. (adv)
Hardvừa là tính từ bỏ vừa là trạng từVí dụ:The exercise is pretty hard. (hard = difficult)She works hard.(adv)

Mong rằng nội dung bài viết đang cung cấp tin rất đầy đủ về cách biến hóa từ bỏ nhiều loại vào giờ Anh, giúp việc học của người tiêu dùng kết quả rộng.