Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

  -  
- GIẢM 1/2 KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI
*

Hình 1: Mẫu sơ thứ nhập liệu

*

Hình 2: Knhị cụ thể NCC bắt đầu Tại sheet DMTK

Bước 2: Hạch toán bên NKC theo mã TK ( Mã KH ) đang khai báo mang đến Cửa Hàng chúng tôi Ben Computer là 331BC.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

Bên Nhật ký kết thông thường chưa hẳn knhì chi tiết từng sản phẩm thiết lập vào, chỉ hạch tân oán bình thường vào TK 156 tổng thể chi phí ở dòng “ Tổng tiền hàng” trên hoá solo cài đặt vào.

*

Hình 3: Vào sổ NKC nghiệp vụ mua sắm bên trên Excel

1. Ghi ngày hạch toán thù ghi sổ

2. Số hiệu Hợp Đồng cài đặt hàng: 0003568 (Ghi trên HĐ)

3. Ghi ngày tháng bên trên Hoá đơn.

4. Diễn giải nghiệp vụ phát sinh: ghi nắm tắt tuy vậy đề xuất vừa đủ thông báo cần thiết

5. Cột TK Nợ/Có: Là Cột định khoản Nợ/Có cho các nghiệp vụ tạo ra.

Nợ 156

Nợ 1331

Có 331BC

6. Nhập Tk Đối ứng: Đối ứng cùng với TK Nợ, Tk Có

Đối ứng 156 là 331BC: G14=F16

Đối ứng 133một là 331BC: G15=F16

Đối ứng 331BC là 156 và 1331: G16=F14&”,”&F15

7. Nhập số vạc sinh

Bên Nợ: Tổng giá chỉ chưa bao gồm VAT : H14=200.000.000

Bên Nợ: Tính VAT: H15=0.1*H14

Bên Có: Tổng giá bán thanh toán: G16=H15+H14

Bước 3: Đồng thời về Bảng kê Nhập – Xuất kho, knhì báo cụ thể từng món đồ cài theo hoá đối kháng vào bảng.

Xem thêm: Cách Hóa Giải Bị Vong Theo Nên Đọc Kinh Gì, Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá

- Nếu mặt hàng thiết lập vào sẽ mang tên trong Danh mục sản phẩm háo thì xoay vê DM hàng hoá để lấy Mã sản phẩm, thương hiệu mặt hàng đến sản phẩm hoá kia với triển khai kê nhập

- Nếu mặt hàng download vào là mặt hàng bắt đầu thì phải để Mã hàng mang đến từng món đồ trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập bên trên PNK theo mã sản phẩm đã knhị báo.

 

*

Hình 4: Vào DMHH đặt mã mặt hàng mới

Trong bảng kê Nhập – Xuất kho điền các lên tiếng vào những mục vào bảng nhỏng sau:

 

*

Hình 5: Knhị báo cụ thể từng mặt hàng cài theo hoá đối chọi vào phiếu nhập kho

- Mục Số phiếu : Mã hoá số phiếu là PNK001, PNK002,…

- Mục Diễn giải: Ghi rõ nhập hàng cài của người tiêu dùng nào

- Mục Mã hàng hoá: Ta đã tự ghi mã của sản phẩm hoá hoặc rước tự bảng DMHH

E11=DMHH!$B$9

- Mục Tên mặt hàng hoá: Mục này ta đang cần sử dụng cách làm Vlookup để mang tự DMHH.

F11 =VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,2,0)

- Mục Đơn vị tính: Ta cũng dùng hàm Vlookup tương tự tên sản phẩm hoá, chỉ cầm cột đựng đơn vị tính ở bảng DMHH.

Xem thêm: Cách Tẩy Trắng Răng Bằng Dầu Dừa Tại Nhà, Cách Làm Trắng Răng Bằng Dầu Dừa Hiệu Quả

F12 = VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,3,0)

- Mục Số lượng: Ghi con số nhập bên trên hoá đơn

- Mục Giá mua: Ghi giá chỉ thiết lập bên trên hoá đơn

- Mục Thành tiền: = Số Lượng * Giá Mua

Ttê mê khảo thêm >> Cách thực hiện hàm SUMIF và Hàm Vlookup trong Excel

Cách 4: Nếu tạo ra ngân sách ( chuyên chở, bốc tháo, lưu giữ kho…) mang đến Việc mua sắm thì Đơn giá nhập kho là solo giá bán sẽ bao gồm chi phí. lúc đó yêu cầu phân chia ngân sách mua sắm và chọn lựa mang đến từng mặt hàng nhỏng sau: ( cũng có thể lập bảng tính riêng biệt cho câu hỏi phân bổ bỏ ra phí)

giá thành của món đồ A

 =

Tổng đưa ra phí

 X

con số ( hoặc thành tiền) sản phẩm A

Tổng số lượng ( hoặc tổng thành tiền Của lô hàng )

Ngân sách đối kháng vị Mặt hàng A =

Tổng chi phí của món đồ A

Tổng con số của sản phẩm A

Đơn giá bán nhập kho Mặt hàng A

 =

Đơn giá cài của Mặt hàng A

 +

túi tiền đối kháng vị Của món đồ A

 

Để làm rõ hơn cùng cụ thể rộng, mời chúng ta tham mê gia Khoá học kế toán thù thực hành trên Excel trên Kế tân oán Hà Nội.