Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

  -  
- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI
*

Hình 1: Mẫu sơ đồ nhập liệu

*

Hình 2: Khai chi tiết NCC mới Tại sheet DMTK

Bước 2: Hạch toán bên NKC theo mã TK ( Mã KH ) đã khai báo cho Công ty Ben Computer là 331BC.

Bạn đang xem: Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng “ Tổng tiền hàng” trên hoá đơn mua vào.

*

Hình 3: Vào sổ NKC nghiệp vụ mua hàng trên Excel

1. Ghi ngày hạch toán ghi sổ

2. Số hiệu HĐ mua hàng: 0003568 (Ghi trên HĐ)

3. Ghi ngày tháng trên Hoá đơn.

4. Diễn giải nghiệp vụ phát sinh: ghi tóm tắt nhưng phải đầy đủ thông tin cần thiết

5. Cột TK Nợ/Có: Là Cột định khoản Nợ/Có cho các nghiệp vụ phát sinh.

Nợ 156

Nợ 1331

Có 331BC

6. Nhập Tk Đối ứng: Đối ứng với TK Nợ, Tk Có

Đối ứng 156 là 331BC: G14=F16

Đối ứng 1331 là 331BC: G15=F16

Đối ứng 331BC là 156 và 1331: G16=F14&”,”&F15

7. Nhập số phát sinh

Bên Nợ: Tổng giá chưa bao gồm VAT : H14=200.000.000

Bên Nợ: Tính VAT: H15=0.1*H14

Bên Có: Tổng giá thanh toán: G16=H15+H14

Bước 3: Đồng thời về Bảng kê Nhập – Xuất kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào bảng.

Xem thêm: Cách Hóa Giải Bị Vong Theo Nên Đọc Kinh Gì, Niệm Phật Giải Oán Kết Vong Hồn Theo Quấy Phá

- Nếu mặt hàng mua vào đã có tên trong Danh mục hàng háo thì quay vê DM hàng hoá để lấy Mã hàng, tên hàng cho hàng hoá đó và thực hiện kê nhập

- Nếu mặt hàng mua vào là hàng mới thì phải đặt Mã hàng cho từng mặt hàng trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập trên PNK theo mã hàng đã khai báo.

 

*

Hình 4: Vào DMHH đặt mã hàng mới

Trong bảng kê Nhập – Xuất kho điền các thông tin vào các mục trong bảng như sau:

 

*

Hình 5: Khai báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào phiếu nhập kho

- Mục Số phiếu : Mã hoá số phiếu là PNK001, PNK002,…

- Mục Diễn giải: Ghi rõ nhập hàng mua của công ty nào

- Mục Mã hàng hoá: Ta sẽ tự ghi mã của hàng hoá hoặc lấy từ bảng DMHH

E11=DMHH!$B$9

- Mục Tên hàng hoá: Mục này ta sẽ dùng công thức Vlookup để lấy từ DMHH.

F11 =VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,2,0)

- Mục Đơn vị tính: Ta cũng dùng hàm Vlookup tương tự tên hàng hoá, chỉ thay cột chứa đơn vị tính ở bảng DMHH.

Xem thêm: Cách Tẩy Trắng Răng Bằng Dầu Dừa Tại Nhà, Cách Làm Trắng Răng Bằng Dầu Dừa Hiệu Quả

F12 = VLOOKUP($E11,DMHH!$B$9:$D$243,3,0)

- Mục Số lượng: Ghi số lượng nhập trên hoá đơn

- Mục Giá mua: Ghi giá mua trên hoá đơn

- Mục Thành tiền: = Số Lượng * Giá Mua

Tham khảo thêm >> Cách sử dụng hàm SUMIF và Hàm Vlookup trong Excel

Bước 4: Nếu phát sinh chi phí ( vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng như sau: ( Có thể lập bảng tính riêng cho việc phân bổ chi phí)

Chi phí của mặt hàng A

 =

Tổng chi phí

 X

số lượng ( hoặc thành tiền) mặt hàng A

Tổng số lượng ( hoặc tổng thành tiền Của lô hàng )

Chi phí đơn vị Mặt hàng A =

Tổng chi phí của mặt hàng A

Tổng số lượng của mặt hàng A

Đơn giá nhập kho Mặt hàng A

 =

Đơn giá mua của Mặt hàng A

 +

Chi phí đơn vị Của mặt hàng A

 

Để hiểu rõ hơn và chi tiết hơn, mời các bạn tham gia Khoá học kế toán thực hành trên Excel tại Kế toán Hà Nội.