Cách Dùng Đại Từ Quan Hệ Trong Tiếng Anh

  -  
Mệnh đề tình dục là một trong những công ty điểm đặc trưng, cần nắm rõ vào họcgiờ đồng hồ anh. Bài lúc này nhacaiaz.com Reviewvẫn chia sẻ cho tới các bạn chủ thể này.

Bạn đang xem: Cách dùng đại từ quan hệ trong tiếng anh


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao gồm những trường đoản cú xuất xắc tất cả cấu tạo của tất cả một câu. Mệnh đề dục tình dùng làm lý giải rõ rộng về danh tự đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Call là 1 relative sầu clause, nó thua cuộc “the woman” cùng dùng để làm khẳng định danh trường đoản cú kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriover.

Đại trường đoản cú quan lại hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, hễ vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ cài cho những người và vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đến nhà ngữ chỉ người, đồ gia dụng, quan trọng đặc biệt vào mệnh đề quan hệ khẳng định (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bởi những đại tự quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose xuất xắc hầu hết trạng từ bỏ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề dục tình dùng để bổ nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại từ bỏ quan lại hệ


1. WHO

- quản lý trường đoản cú vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế mang lại danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm túc từ cho hễ trường đoản cú trong mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế đến danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- làm chủ tự hoặc túc trường đoản cú vào mệnh đề quan liêu hệ

- thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- có thể sửa chữa thay thế đến địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ nam nữ xác định

* Các ngôi trường phù hợp thường được sử dụng “that”:

- Khi đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất

- lúc đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân cùng vật

- Lúc đi sau những đại trường đoản cú biến động, đại tự che định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody toàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* Các trường đúng theo ko cần sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ cài cho danh từ chỉ người hoặc trang bị, thường rứa cho những từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng tự quan lại hệ

1. WHY: mởđầu đến mệnh đề quan hệ vào giờ Anhchỉ lý do, hay cầm cố mang lại các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ bỏ chỉ nơi chốn, thường xuyên cầm cố đến there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The hotel where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

Xem thêm: Trước Và Sau When Dùng Thì Gì ? Cách Chia Thì Khi Gặp Chữ When

3. WHEN: sửa chữa từ bỏ chỉ thời hạn, thường xuyên thay đến tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still rethành viên the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các một số loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan hệ xác minh với mệnh đề tình dục ko xác định.

Mệnh đề tình dục khẳng định (Defining relative sầu clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng đến chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng lúc danh tự là danh trường đoản cú không khẳng định và không sử dụng lốt phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề bao gồm.Mệnh đề quan hệ giới tính ko hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một bạn, một thiết bị hoặc một vụ việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề ko duy nhất thiết đề xuất tất cả trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng Khi danh trường đoản cú là danh tự xác minh và được phân làn cùng với mệnh đề chủ yếu bởi một hoặc nhị vết phẩy (,) tuyệt vệt gạch men ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để hiểu bao giờ sử dụng mệnh đề dục tình không xác định, ta chú ý những điểm sau:

- Khi danh trường đoản cú mà nó bửa nghĩa là một trong những danh từ bỏ riêng

- Lúc danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 tính từ bỏ cài đặt (my, his, her, their)

- khi danh từ cơ mà nó bổ nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

IV. Một số để ý vào mệnh đề quan hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ tình dục có giới trường đoản cú thì giới từ bỏ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ áp dụng cùng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. cũng có thể sử dụng which chũm cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday các buổi tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday tiệc ngọt, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc tự, whom rất có thể được cụ bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday các buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề quan hệ khẳng định , chúng ta cũng có thể bỏ những đại từ bỏ quan hệ tình dục làm cho túc từ:whom, which.


5. Các các trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ nam nữ đựng các đại tự quan hệ nam nữ cai quản từ who, which, that có thể được rút ít gọn thành cụm bây chừ phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khđọng phân từ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành nhiều hiện giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. →The couple living next door to me are professors.

* Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề tình dục được rút thành các hễ từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút ít thành nhiều hễ tự nguyên ổn chủng loại (To-infinitive) khi trước đại tự tình dục gồm những các từ: the first, the second, the last, the only hoặchiệ tượng đối chiếu số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

Xem thêm: Ngành Kiến Trúc Học Kiến Trúc Ra Làm Gì ? Thu Nhập Và Triển Vọng Nghề Nghiệp


+ The woman,whois very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever và beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại tự tình dục với to lớn be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới tự mở màn kết hợp với những danh trường đoản cú theo sau)


Ví dụ: