CÁCH BUỘC DÂY CÂU VÀO CẦN

  -  

Làm sao để gắn dây câu vào cần câu?

Trước tiên ta cần biết cách thắt nút đôi (hay nút số 8), đây là một trong những nút thắt được dùng rất phổ biến
Bạn đang xem: Cách buộc dây câu vào cần

" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/dknot.png?w=300" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/dknot.png?w=300" class="size-full wp-image-78" title="Dknot" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/dknot.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/dknot.png 300w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/dknot.png?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Nút thắt đôi (nút số 8)


" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png?w=290" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png?w=300" class="size-full wp-image-79" title="Attachline" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png 300w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png?w=145 145w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/attachline.png?w=290 290w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Cách gắn và tháo dây vào đọt cần câu


" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png?w=272" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png?w=320" class="size-full wp-image-80" title="float1" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png 320w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png?w=136 136w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float1.png?w=272 272w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Phao canh tốt


Cách canh phao như sau: gắn chì dư, sau đó dùng kéo cắt dầnKhi vô tình để phao nổi quá (quá nhẹ) thì làm lại từ đầu
Xem thêm: Bạn Có Biết Rối Loạn Tiền Đình Uống Thuốc Gì ? Chế Độ Ăn Hữu Ích

" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png?w=272" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png?w=320" class="size-full wp-image-81" title="float2" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png 320w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png?w=136 136w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/float2.png?w=272 272w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Cách chỉnh phao


Cách Bảo vệ dây câu khi quấn chì

Dùng giấy mềm hoặc chỉ quấn lên phần dây trước khi kẹp chì.Dùng kéo cắt chì láQuấn vào phần dây đã được bảo vệ


" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=300" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624" class="size-full wp-image-85" title="QuanChi" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=624 624w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=150 150w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png?w=300 300w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/quanchi.png 640w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" />Cách bảo vệ dây câu khi quấn chì


" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/khoenchi.png?w=131" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/khoenchi.png?w=131" class="size-full wp-image-86" title="khoenChi" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/khoenchi.png?w=624" alt="" />Khoen quấn chì
Xem thêm: Cách Nuôi Gà Đẻ Nhiều Trứng, Kỹ Thuật Giúp Gà Đẻ Nhiều Trứng

" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/rut.png?w=300" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/rut.png?w=300" class="size-full wp-image-88" title="rut" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/rut.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/rut.png 300w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/rut.png?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Cách rút cần cầu


" data-medium-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/thu.png?w=300" data-large-file="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/thu.png?w=300" class="size-full wp-image-89" title="thu" src="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/thu.png?w=624" alt="" srcset="https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/thu.png 300w, https://nhacaiaz.com.files.nhacaiaz.com.com/2012/06/thu.png?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Cách thu cần tay