Adn Polimeraza Có Vai Trò Gì

  -  
Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 5 (có đáp án): Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (phần 1) !!


Bạn đang xem: Adn polimeraza có vai trò gì

Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 5 (có đáp án): Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (phần 3) !!

A. Sử dụng đồng thời cả 2 mạch khuôn để tổng hợp ADN mới.

B. Lắp ráp nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN theo chiều 5’ → 3’

C. Sử dụng một mạch khuôn để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ → 5’

D. Chỉ xúc tác tháo xoắn ADN mà không tổng hợp mạch mới
Xem thêm: Binary Là Hệ Đếm Gì ? Các Hệ Đếm Cơ Bản Thường Dùng Trong Máy Tính

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (phần 1) !!
Xem thêm: Cách Làm Máy Chiếu Đơn Giản Bất Ngờ Với Điện Thoại Di Động, Tìm Hiểu Về Máy Chiếu Tự Chế

*